Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego?

Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego?

Total
0
Shares

Każdy przedsiębiorca oferujący swoje usługi i produkty w sieci zobowiązany jest do udostępnienia klientom stosownego regulaminu. Powinien on zawierać nie tylko dane firmy, ale przede wszystkim niezbędne informacje oraz postanowienia co do zawieranej umowy. Aby jednak regulamin sklepu internetowego lub strony był sporządzony w sposób prawidłowy, należy wnikliwie prześledzić obowiązujące normy i przepisy prawne. Warto również skorzystać z profesjonalnej pomocy, którą oferują kancelarie prawne.

Regulamin -obowiązek każdego usługodawcy

Obowiązek stworzenia regulaminu spoczywa na przedsiębiorcy. Oczywiście oprócz zgodności z wszelkimi przepisami i normami, usługodawca jest również odpowiedzialny za udostępnienie regulaminu każdemu klientowi w sposób nieodpłatny, by mógł on zapoznać się ze szczegółami jeszcze przed zawarciem umowy. To bardzo istotne, by regulamin zawierał wszystkie niezbędne informacje, gdyż ich brak to często straty dla samego przedsiębiorcy. Co więcej, zapis nie może w żaden sposób być ukryty, a potencjalny klient musi mieć do niego swobodny dostęp. Musi być również czytelny, zrozumiały i prosty.

Regulamin-podstawowe elementy

Każdy usługodawca, który udostępnia regulamin klientom jest zobowiązany do jego przestrzegania i jeśli w zapiskach brakuje istotnych kwestii, nie może on powoływać się na inny regulamin. Zatem należy stworzyć taką listę postanowień, które przedsiębiorca jest w stanie zrealizować. Regulamin strony jest również unormowany prawnie. Zatem zgodnie z przepisem art. 8 ust.3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, można wyodrębnić następujące elementy regulaminu:

  • dane o przedsiębiorcy, czyli nazwa, forma prawna, numery NIP, REGON, dane o KRS, adres korespondencyjny,
  • zakres działalności, czyli informacje o świadczonych usługach oraz teren, na jakim są prowadzone,
  • wyjaśnienie ewentualnych pojęć zawartych w regulaminie, które mogą stanowić problem ze zrozumieniem,
  • informacje techniczne dotyczące urządzenia, którym posługuje się klient sklepu,
  • informacje dotyczące zawieranej umowy, czyli charakter umowy, prawa i obowiązki spoczywające po obu stronach, sposób płatności, termin wykonania umowy, informacje o sposobie realizacji umowy i ewentualnym przekazaniu towaru, zasady odstąpienia od umowy i warunki jej rozwiązania, informacje o reklamacjach,
  • postanowienia ogólne, w tym rozwiązywanie ewentualnych sporów, wprowadzanie zmian w regulaminie, informacja o systemie ODR.

Regulamin a RODO

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje RODO, które nakłada na przedsiębiorców obowiązek właściwego dysponowania danymi klientów. Wszelkie informacje umożliwiające identyfikację danej osoby muszą być zatem odpowiednio zabezpieczone, a sam klient musi dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dlatego należy i ten aspekt wziąć pod uwagę, przy sporządzaniu regulaminu. Wszelkie naruszenie nałożonych przez RODO obowiązków to kary finansowe dla przedsiębiorcy i problemy prawne.

Sporządzenie prawidłowego regulaminu to spore wyzwanie, jednak w przypadku niejasności można uzyskać pomoc prawną w kancelarii. Warto również zapoznać się z informacjami dotyczącymi klauzuli niedozwolonych, które naruszają prawa konsumenta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Może Ci się spodobać