Przestępstwo a wykroczenie skarbowe

Przestępstwo a wykroczenie skarbowe

Total
0
Shares

W polskim systemie prawnym każdy podatnik musi przestrzegać określonych norm prawa podatkowego. Przepisy reguluje Kodeks karny skarbowy. Zarówno przestępstwo jak i wykroczenie skarbowe można popełnić umyślnie lub nieumyślnie. W sprawach stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu postępowania karnego. Za orzekanie są odpowiedzialne sądy powszechne albo sądy wojskowe. Sprawdź, kiedy przestępstwo skarbowe ma miejsce i w jakich okolicznościach odpowiada za nie księgowy.

Wykroczenie skarbowe

Wykroczenie skarbowe to czyn zabroniony przez kodeks karny skarbowy pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo. Wartość uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie może przekroczyć pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest również inny czyn zabroniony, jeżeli k.k.s. tak stanowi. Do wykroczeń można również zaliczyć uporczywe naruszanie terminu w płatnościach podatku, niewykazanie należności celnych od eksportowanych towarów, podszywanie się za inny podmiot czy cykliczne wystawianie błędnych dowodów sprzedaży.

Przestępstwo skarbowe

Przestępstwem jest wykonanie czynu zabronionego przez kodeks pod groźbą kary grzywny lub kary ograniczenia albo pozbawienia wolności. Warto wiedzieć, że ani przestępstwem ani wykroczeniem nie jest czyn o niskiej szkodliwości społecznej. Czyn zabroniony można popełnić umyślnie – jeżeli sprawca ma zamiar go popełnić z pełną świadomością konsekwencji, lub nieumyślnie – sprawca popełnia go nieświadomie w skutek nie zachowania należytej ostrożności. Kodeks karny skarbowy przewiduje jednak dwa rodzaje czynów popełnionych nieumyślnie, które podlegają karze – paserstwo akcyzowe/celne, a także na skutek niedopełnienia obowiązku nadzoru.

Odpowiedzialność księgowego

Wielu przedsiębiorców korzysta z pomocy biur rachunkowych i zleca outsourcing usług księgowych. Zaufani specjaliści zapewniają wysoką jakość usług i rzetelną obsługę. Zakres obowiązków księgowych wiąże się z odpowiedzialnością zarówno zgodnie z ustawą o rachunkowości, a często również podstawie Kodeksu karnego skarbowego. Zarzuty można postawić w przypadku niedochowania należytej staranności, niewykonywania obowiązków z zakresu, który obejmuje umowa czy jeżeli wykonał daną czynność z zamiarem popełnienia przestępstwa. Warto pamiętać, że jeżeli księgowość zajmuje się sprawami gospodarczymi lub finansowymi podatnika nie oznacza to, że ryzyko odpowiedzialności jest większe. Ważne, by postawić na firmę, która ma duże doświadczenie w branży, jak Otwock biuro księgowe, które zatrudnia specjalistów z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.

Prowadzenie działalności często wiąże się z dużym obrotem dokumentów i wykonywaniem szeregu czynności skarbowych. Czasami wystarczy chwila nieuwagi, by pomyłka mogła przynieść poważne skutki. Warto zaufać specjalistom, którzy na co dzień mają odpowiednią wiedzę, dlatego w razie wątpliwości skonsultuj się ze swoją księgową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Może Ci się spodobać