Co w przypadku gdy firma ogłasza upadłość?

Co w przypadku gdy firma ogłasza upadłość?

Total
0
Shares

Upadłość firmy powinna być traktowana jako ostateczność. Zdarzają się jednak sytuacje, w których ogłoszenie upadłości staje się jedynym słusznym rozwiązaniem. Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat!

Ogłoszenie upadłości firmy to rozwiązanie stosowane w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo przestaje być wypłacalne względem swoich wierzycieli. Na czym polega upadłość firmy? Jak wygląda kwestia odprawy przy upadłości przedsiębiorstwa? Jak długo trwa postępowanie upadłościowe? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule.

Upadłość firmy – co oznacza?

Upadłość firmy ogłaszana jest w przypadku niewypłacalności przedsiębiorstwa. Jak mówi prawo upadłościowe, aby dłużnik mógł ogłosić upadłość, musi mieć zdolność upadłościową i charakteryzować się niewypłacalnością (czyli utratą zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych). Ogłoszenie upadłości powinno być jednak traktowane jako ostateczność. Popularną alternatywą dla upadłości firmy jest postępowanie restrukturyzacyjne, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami i kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli jednak niewypłacalność firmy przybiera charakter długoterminowy i ma negatywne skutki dla przedsiębiorstwa, ogłoszenie upadłości może stać się koniecznością. Upadłość ogłaszana jest przez sąd w toku postępowania upadłościowego na podstawie odpowiedniego wniosku, który może zostać złożony m.in. przez dłużnika lub jego wierzyciela osobistego. Aby ubiegać się o ogłoszenie upadłości, należy złożyć wniosek do sądu upadłościowego właściwego do rozpoznania danej sprawy. Z dniem ogłoszenia upadłości majątek dłużnika staje się masą upadłości.

Czy przy upadłości firmy należy się odprawa?

W momencie ogłoszenia upadłości firmy pracodawca może zwolnić wszystkich pracowników. Dotyczy to także pracowników, którzy przebywają na urlopie macierzyńskim oraz tych, którzy są w wieku przedemerytalnym. W sytuacji, gdy dojdzie do zwolnienia grupowego, każdemu pracownikowi należy się odprawa. O zwolnieniach grupowych mówimy w przypadku, kiedy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, rozwiązuje z nimi stosunek pracy z przyczyn ich niedotyczących. Aby móc określić zwolnienie jako grupowe, w okresie nieprzekraczającym 30 dni musi ono objąć co najmniej:

  • 10 pracowników (w przypadku pracodawcy zatrudniającego mniej niż 100 pracowników);
  • 10 % pracowników (jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 100, ale mniej niż 300 pracowników);
  • 30 pracowników (w momencie, gdy pracodawca zatrudnia 300 lub więcej pracowników).

Analizując temat upadłość firmy a odprawa warto wspomnieć o tym, jaka kwota odprawy należy się pracownikom w przypadku ogłoszenia upadłości firmy. W sytuacji, gdy mamy do czynienia ze zwolnieniem grupowym, każdemu pracownikowi należy się odprawa o określonej wysokości. Kwota odprawy zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Obowiązują tutaj następujące zasady:

  • Jeśli pracownik był zatrudniony u konkretnego pracodawcy krócej niż 2 lata, należy mu się odprawa w wysokości równowartości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
  • Jeżeli okres zatrudnienia pracownika wynosił 2-8 lat, należy mu się odprawa w wysokości równowartości dwumiesięcznego wynagrodzenia.
  • Jeśli pracownik był zatrudniony u pracodawcy przez okres dłuższy niż 8 lat, powinien otrzymać odprawę w wysokości równowartości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Jak długo trwa upadłość firmy?

Będąc w temacie upadłości firmy warto wspomnieć, jak długo trwa postępowanie upadłościowe. Niestety najczęściej jest to dość długotrwała procedura, która trwa co najmniej 2-3 lata. Więcej informacji na temat upadłości firmy znajdziesz w serwisie KPR Restrukturyzacja.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Może Ci się spodobać
Audio guide słuchawki

Kiedy warto wypożyczyć audio guide?

Zwiedzając europejskie muzea, jeszcze do niedawna polski turysta patrzył z zazdrością na wszelkie urządzenia ułatwiające zrozumienie zawartości oglądanej kolekcji. Podziwiał pacę przewodnika, który oprowadzając liczną grupę po cichutku mówił do…
Zobacz post