Otrzymałem PIT-11 i co dalej? Jak rozliczyć PIT

Otrzymałem PIT-11 i co dalej? Jak rozliczyć PIT

Total
0
Shares

Większość podatników powinna już otrzymać dokument PIT-11, termin na dostarczenie dokumentu pracownikom upłynął 2 marca (poniedziałek). PIT-11 to jeden z najbardziej podstawowych dokumentów umożliwiający rozliczenie podatków z urzędem skarbowym. Bez względu na to w jakiej formie został dostarczony dokument (papierowej czy elektronicznie) należy wiedzieć co dalej zrobić z tym dokumentem i w jaki sposób rozliczyć PIT-11. Można to zrobić w formie tradycyjnej lub za pomocą e-deklaracji. Termin rozliczenia za ubiegły rok upływa 30 kwietnia 2020 roku.

PIT-11 jako źródło danych i informacji

Formularze PIT-11 zawiera w sobie informacje o uzyskanych przez danego podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych, informuje również o wysokości potrąconych składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Pracodawcy odpowiadają za przekazanie uzupełnionego formularzu do odpowiedniego urzędu skarbowego, a drugi egzemplarz przekazują swoim pracownikom lub też zleceniobiorcom. W dużych przedsiębiorstwach trzecia kopia zostaje umieszczona w aktach odpowiednich działów finansowych, kadrowych i księgowych – w zależności od systemu działania danej firmy. Można więc łatwo wywnioskować, że dokument będzie przekazany do odpowiednich organów skarbowych bez udziału podatnika.

PIT 11 zawierać dane finansowe z różnych źródeł, nie ogranicza się wyłącznie do umowy o pracę, obejmuje również m.in.:

  • umowy zlecenie, umowy o dzieło i umowy aktywizacyjnej;
  • pracy przypadającej podczas aresztowania tymczasowego;
  • praw autorskich;
  • członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej;
  • działalności wykonywanej społecznie;
  • działalności wykonywanej samodzielnie;
  • świadczeń z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wszystkie dane zawarte w dokumencie PIT-11 należy później wykorzystać przy sporządzaniu zeznania rocznego PIT 36 lub PIT 37.Jeśli dany pracownik otrzymał kilka PIT-11, to dane z wszystkich tych dokumentów są niezbędne do wypełnienia zeznania rocznego. Jak już było wspomniane powyżej PIT-11 nie wysyłamy do urzędu skarbowego, powinien on być wykorzystany wyłącznie do sporządzenia PIT-36 lub PIT-37.

Otrzymałem PIT-11 i co dalej? Jak rozliczyć PIT

Jak wypełnić PIT-37 i PIT-36 na podstawie PIT-11?

Wypełniając PIT-37 lub odpowiednio PIT-36 należy wpisać do formularza: przychody, dochody, koszty uzyskania przychodów, wszelkie pobrane zaliczki, oraz składki zawarte w PIT-11. Wszystkie te informacje należy przenieść do właściwych rubryk PIT-37 lub PIT-36. W sytuacji gdy dana osoba otrzymuje więcej niż jednego PIT-11, kwoty z tych samych rubryk we wszystkich PIT-11 należy dokładnie zsumować i wpisać otrzymaną kwotę do odpowiedniego pola w rozliczeniu rocznym.

Rozliczenia może wypełnione tradycyjnie lub dzięki programom, które są dostępne online. W Internecie są też całe strony poświęcone rozliczeniom podatkowym między innymi strona Ministerstwa Finansów. PIT online dostępny jest również na e-pity.pl. Dzięki nowoczesnym programów płatnik dostaje informację krok po kroku, co należy zrobić. Roczne rozliczenie PIT-36 lub PIT-37 po wypełnieniu trzeba przesłać do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Można tego dokonać za pośrednictwem Internetu. W przypadku wypełniania PIT za pomocą programu, e-deklaracji i PIT PFR, potrzebne jest imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, a także NIP i kwota przychodu z ubiegłego roku.

Bardzo ważne – PIT-11 i PITy roczne należy przechowywać przez 5 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Może Ci się spodobać