Strategia PR – niezbędne elementy

Strategia PR – niezbędne elementy

Total
0
Shares

Współpraca z agencją PR ma pomóc firmie zaistnieć na rynku, pokazać się aktualnym i przyszłym klientom oraz opowiedzieć o wyznawanych wartościach oraz ofercie. Specjaliści od public relations koncentrują się na działaniach, które podkreślają pozytywny wizerunek marki i prowadzą do umocnienia pozycji firm na rynku. Jak pracuje agencja i czym jest strategia PR? Poznajmy „biblię” PR-owca.

Praca specjalisty od public relations przebiega etapami. Przed przystąpieniem do właściwych działań konieczne jest zapoznanie się z firmą, jej specyfiką, przyjrzenie się słabym i mocnym stronom. To jeden z elementów strategii PR określany analizą SWOT. Poznanie sytuacji wyjściowej, zrozumienie problemów, z jakimi boryka się przedsiębiorstwo, i wyłapanie błędów komunikacyjnych to podstawa do podejmowania dalszych kroków. Agencja PR musi określić szanse na powodzenie, a także poznać potencjalne zagrożenia. Dogłębna analiza istniejących problemów to jeden z ważniejszych elementów strategii PR.

Poznajemy organizację i otoczenie, w którym funkcjonuje

Ogólna wiedza o firmie nie wystarczy, by zbudować silną markę, dlatego specjaliści od PR skupiają się na zbadaniu, jak organizacja dociera do swoich kontrahentów i jakich kanałów informacyjnych używa. Z drugiej strony konieczne jest poznanie oczekiwań i potrzeb osób tworzących organizację (pracowników, kierownictwa), a także ich klientów i partnerów biznesowych. Wybór odpowiedniej taktyki działania zależy od otoczenia, w którym funkcjonuje firma. Agencja PR musi dostosować kanały komunikacyjne oraz rodzaje mediów do charakteru grupy docelowej.

Strategia PR – niezbędne elementy

Przyglądając się przedsiębiorstwu, pracownicy agencji public relations mają możliwość ocenić, czy jest ono skłonne podejmować dyskusje, a także, jak radzi sobie z krytyką i w jaki sposób odpiera zarzuty. Zbudowanie pozytywnych relacji z otoczeniem będzie możliwe dopiero po ustaleniu, gdzie pojawił się błąd, dlaczego firma ma kłopoty z przekazywaniem informacji, czy prawidłowo buduje komunikaty, w jaki sposób próbuje docierać do swoich odbiorców. Zdobyta wiedza pozwala na przejście do kolejnych etapów pracy agencji PR.

Ustalamy cele i wybieramy narzędzia

Przed ułożeniem planu działania agencja musi poznać cele organizacji i wybrać odpowiednie przekazy, które wykorzysta w swojej pracy. Co firma chce zakomunikować swoim klientom, o czym chce opowiedzieć? Jakie wartości pragnie wyeksponować, budując na nich swoją pozycję? Strategia PR to przede wszystkim dopasowanie działań do celów, wybór odpowiednich narzędzi i sposobów docierania do danej grupy odbiorców.

Układamy harmonogram i mierzymy efekty

Strategia PR obejmuje również ułożenie harmonogramu działań oraz ustalenie wysokości budżetu, który firma ma do dyspozycji. Warto podkreślić, że istotnym elementem jest mierzenie efektów. Wszystkie prace mające na celu zbudowanie wizerunku wartościowego przedsiębiorstwa są weryfikowane, aby wychwycić moment, gdy konieczne jest wprowadzenie zmian.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Może Ci się spodobać
Audio guide słuchawki

Kiedy warto wypożyczyć audio guide?

Zwiedzając europejskie muzea, jeszcze do niedawna polski turysta patrzył z zazdrością na wszelkie urządzenia ułatwiające zrozumienie zawartości oglądanej kolekcji. Podziwiał pacę przewodnika, który oprowadzając liczną grupę po cichutku mówił do…
Zobacz post