Stop loss i stop limit – czym się od siebie różnią?

Stop loss i stop limit – czym się od siebie różnią?

Total
0
Shares

Zlecenia stop limit i stop loss pozwalają inwestorom skuteczniej kontrolować ryzyko, minimalizować straty i zarządzać emocjami podczas handlu na rynkach finansowych. Oba typy zleceń pomagają traderom w efektywnym gospodarowaniu portfelem inwestycyjnym, chociaż są między nimi pewne różnice. Oba też nie są w stu procentach skuteczne!

Zlecenie typu stop to rodzaj zlecenia na rynku inwestycyjnym wykorzystywanego przez traderów do zabezpieczania pozycji przed dużymi stratami lub zrealizowania zysku. Inwestor decyduje o ustawieniu zlecenia typu stop, określając poziom cenowy. Gdy cena aktywa osiąga ten poziom, zlecenie stop zostaje automatycznie zrealizowane jako zlecenie rynkowe, co powoduje zamknięcie pozycji.

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje zleceń z limitem aktywacji:

 • zlecenia stop loss;
 • zlecenia stop limit.

Stop loss — definicja i zastosowanie

Zlecenie stop loss to instrukcja kupna lub sprzedaży aktywów finansowych, uruchamiana automatycznie, gdy cena instrumentu osiągnie poziom ceny stop.

Głównym celem stop loss jest ograniczenie potencjalnych strat inwestora. To zlecenie działa jako punkt wyjścia z pozycji, gdy cena instrumentu finansowego przekroczy ustalony próg straty. Warto zauważyć, że zlecenia stop loss pozwalają traderom handlować bardziej świadomie, ponieważ mają one określony plan działania w przypadku niekorzystnych scenariuszy na rynku.

Istnieją dwa rodzaje zleceń typu stop loss:

 • zlecenie sell-stop do ochrony długich pozycji;
 • zlecenie buy-stop do ograniczania strat na krótkich pozycjach.

Zlecenie sell-stop działa jako zabezpieczenie przed dalszymi spadkami cen instrumentów finansowych, chroniąc w ten sposób długie pozycje inwestora. Gdy wartość instrumentu spadnie do określonego poziomu, następuje jego sprzedaż po obowiązującym kursie rynkowym.

Cena zlecenia buy-stop jest ustawiona powyżej aktualnej ceny rynkowej. Gdy cena instrumentu wzrośnie, trader kupuje instrumenty po obowiązującym kursie rynkowym lub po niższej cenie. Jest to strategia, która umożliwia inwestorowi zabezpieczenie swoich krótkich pozycji poprzez kupno instrumentu finansowego po ustalonej cenie stop.

Stop limit — definicja i zastosowanie

Zlecenie stop limit łączy funkcjonalność zlecenia stop ze zleceniem z limitem cenowym. W przypadku zlecenia stop limit inwestor określa zarówno poziom aktywacji stop, jak i poziom ceny, po którym chce dokonać transakcji limit.

Gdy cena instrumentu finansowego osiąga ustalony poziom aktywacji stop, zlecenie stop limit zostaje aktywowane. Jako zlecenie limitowe określa cenę, po której inwestor jest gotów kupić lub sprzedać instrument finansowy.

Rodzaje zleceń stop limit można podzielić na:

 • zlecenia stop limit kupno;
 • zlecenia stop limit sprzedaż.

Zlecenie stop limit kupno jest stosowane, gdy trader planuje zakup aktywów, a rynek porusza się w górę. Transakcja jest realizowana tylko wtedy, gdy cena instrumentu osiągnie określony poziom stop, ale jednocześnie pozostanie poniżej ustalonej ceny stop limit.

Zlecenie stop limit sprzedaż jest ustawiane poniżej aktualnej ceny rynkowej. Gdy cena instrumentu spadnie poniżej określonego poziomu stop, zlecenie zostaje aktywowane. Tak jak w przypadku zlecenie stop limit kupna, cena musi znajdować się w granicach ustalonego limitu.

Stop loss i stop limit — różnice i podobieństwa

Między zleceniami stop limit i stop loss istnieją różnice, które determinują, w jakich sytuacjach każde z nich może być najbardziej skuteczne.

 1. Zlecenie stop loss jest realizowane po najlepszej dostępnej cenie rynkowej, która może różnić się od ceny stop inwestora. Natomiast zlecenie stop limit staje się zleceniem limit po osiągnięciu poziomu stop i zostanie zrealizowane tylko po cenie limitowej lub lepszej.
 2. Jeśli na rynku wystąpią gwałtowne ruchy cen, transakcja zlecenia stop loss może zostać zrealizowana po cenie niższej niż cena stop. W przypadku zlecenia stop limit określona jest cena graniczna, po której inwestor jest skłonny kupić lub sprzedać. Pozwala to inwestorowi na większą kontrolę nad ceną realizacji.
 3. Zlecenie stop loss ma gwarancję realizacji po osiągnięciu poziomu stop, ale cena realizacji może być niepewna. Z kolei zlecenie stop limit nie gwarantuje realizacji, ponieważ zostanie zrealizowane tylko wtedy, gdy cena limitu zostanie osiągnięta.

Jakie są podobieństwa między zleceniem stop loss a zleceniem stop limit? Oba rodzaje zleceń służą do zarządzania ryzykiem i ochrony pozycji inwestycyjnych przed gwałtownymi ruchami cenowymi.

Który typ zlecenia stop wybrać? Wady i zalety

Zlecenia stop loss:

 • zapewniają ochronę przed dalszymi spadkami cen instrumentów finansowych — dzięki nim inwestor może określić poziom straty, który jest gotowy ponieść, i automatycznie zamykać pozycję, gdy cena spadnie do ustalonego poziomu stop;
 • gwarantują, że transakcja zostanie wykonana, gdy cena osiągnie poziom stop, więc inwestor nie musi stale monitorować rynku i ręcznie zamykać pozycji;
 • mają zdolność do zabezpieczenia przed krótkoterminową zmiennością na rynku;
 • pomagają inwestorom utrzymać kontrolę nad pozycjami i ograniczyć ryzyko strat.

Zlecenia stop limit:

 • chronią przed ekstremalną zmiennością cen, ponieważ inwestorzy określają cenę graniczną, po której są gotowi dokonać transakcji;
 • gwarantują minimalną cenę, po której transakcja zostanie zrealizowana;
 • są elastyczne, ponieważ inwestorzy mogą zmienić swoje decyzje handlowe, jeśli cena graniczna nie zostanie osiągnięta.

Ryzyko związane ze zleceniami stop loss i stop limit

Zarówno zlecenia stop loss, jak i stop-limit mają swoje wady, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Zlecenie stop loss, chociaż gwarantuje wykonanie transakcji po osiągnięciu określonej ceny, niesie ryzyko realizacji po cenie rynkowej w momencie aktywacji, co może prowadzić do strat dla inwestora. Warto mieć również w pamięci, że w przypadku poślizgu cenowego (price slippage) może się ono nie wykonać po ustawionej cenie, a po cenie mniej korzystnej dla inwestora.

Z kolei zlecenie stop limit, mimo że daje inwestorowi większą kontrolę nad ceną wykonania transakcji, nie zapewnia gwarancji realizacji, co może prowadzić do niezrealizowania transakcji nawet po osiągnięciu poziomu wyzwalającego. Dodatkowo, zlecenia stop limit mogą wymagać wysokich prowizji, co zwiększa koszty transakcyjne dla inwestora.

Inwestycje na rynkach finansowych o wysokim stopniu zmienności najlepiej realizować przy wsparciu regulowanego brokera takiego jak Ava Trade. Dołączając do społeczności Ava Trade, zyskujesz dostęp do mnóstwa specjalistycznej wiedzy oraz zaawansowanych narzędzi handlowych, które umożliwiają skuteczne zarządzanie ryzykiem, w tym sprawną realizację zleceń stop loss i stop limit.

Powyższa informacja stanowi publikację handlową i jest upowszechniania w celu promocji usług świadczonych przez Ava Trade EU Ltd.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Może Ci się spodobać