Najpopularniejsze rodzaje faktoringu

Najpopularniejsze rodzaje faktoringu

Total
0
Shares

Faktoring nie jest – jak się często uważa – jedną usługą, a zbiorem usług, które różnią się od siebie wieloma czynnikami. Pod tym względem faktoring jest podobny do kredytu – znamy kredyty gotówkowe, inwestycyjne, obrotowe hipoteczne i dziesiątki innych. Sprawdźmy teraz, jakie rodzaje faktoringu są najpopularniejsze i co sprawia, że klienci decydują się właśnie na nie.

Czym jest faktoring?

Zacznijmy od ogólnej definicji – faktoring wierzytelnościowy umożliwia przedsiębiorcom sprzedaż faktur wystawionych klientom, ale jeszcze przez nich nieopłaconych. Z faktoringu korzystają najczęściej ci przedsiębiorcy, którzy wystawiają faktury z długim terminem płatności. Choć powszechną praktyką są faktury z 14-dniowym terminem, w niektórych branżach zwyczajowy okres spłaty wynosi 60, a w skrajnych przypadkach nawet 90 dni.

Jak nazywają się strony biorące udział w procesie faktoringu? Faktor to firma udzielająca faktoringu, faktorant to przedsiębiorca sprzedający faktury faktorowi, zaś trzecią stroną jest odbiorca, czyli firma, która musi spłacić faktury.

W klasycznym faktoringu faktor skupuje wierzytelności, wypłaca za nie środki faktorantowi. Odbiorca z kolei spłaca należność na konto faktora w terminie wskazanym na fakturze. Oznacza to, że dzięki faktoringowi firma może uzyskać dostęp do należnych jej środków przed czasem. Nie zawsze jednak wygląda to tak samo.

Rodzaje faktoringu

Faktoring dzieli się na kilka kategorii, w zależności od oferowanego zakresu usług, udzielającej go instytucji, terytorium czy podejmowanego ryzyka. Sprawdźmy pokrótce, czym różnią się rodzaje faktoringu.

Faktoring a podejmowane ryzyko

Zasadniczo w faktoringu jedna ze stron (faktorant lub faktor) musi podjąć ryzyko niewypłacalności odbiorcy. W faktoringu pełnym to faktor musi windykować należność. Z perspektywy przedsiębiorcy, który sprzedał fakturę, sprawa może zostać uznana za zamkniętą w momencie odzyskania środków. Faktoring niepełny pozostawia kwestię odzyskania pieniędzy w obowiązku faktoranta, który – w umówionym terminie – musi zwrócić otrzymane środki faktorowi. Połączeniem tych dwóch rodzajów jest faktoring mieszany, w którym faktor bierze odpowiedzialność za niewypłacalność kontrahenta do określonej kwoty.

Faktoring a instytucja

Ten podział jest wyjątkowo intuicyjny – faktoringiem bankowym nazwiemy usługę, której udziela bank, zaś z faktoringu pozabankowego korzystamy, gdy usługodawcą jest firma faktoringowa.

Faktoring a jawność

Domyślnie faktoring działa na zasadzie cesji wierzytelności, a zatem konieczne jest poinformowanie dłużnika o sprzedaży faktury firmie faktoringowej. Taką sytuację nazywamy faktoringiem jawnym. Bywają sytuacje, w których firmy chcą zataić korzystanie z faktoringu – w takim przypadku nie dokonuje się cesji wierzytelności, a dłużnik przelewa należność na to samo konto, co zwykle. Faktorant zobowiązuje się do zwrotu środków faktorowi natychmiast po ich otrzymaniu. To faktoring cichy.

Faktoring a terytorium

Dysponujemy dwiema możliwościami: faktoringiem krajowym oraz międzynarodowym. Faktoring krajowy jest dostępny dla firm działających jedynie na terenie Polski. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność także za granicą, może skorzystać z faktoringu międzynarodowego, który występuje w dwóch wersjach. Mowa o faktoringu importowym oraz eksportowym, w zależności od tego, czy firma sprowadza towary z zagranicy czy też je tam sprzedaje. (Dowiedz się więcej – https://pragmago.pl/porada/faktoring-miedzynarodowy-eksportowy-i-importowy/)

Pozostałe rodzaje faktoringu

To nie koniec listy – faktoring występuje także w innych odmianach. Wyróżniamy faktoring globalny i pojedynczy (w zależności od tego, czy przekazujemy faktorowi wszystkie, czy pojedyncze faktury), wymagalnościowy (w którym faktorant przekazuje faktorowi jedynie obsługę wierzytelności) czy odwrotny (dla firm, które obawiają się opóźnień w spłatach faktur z ich strony).

 

Więcej o rodzajach faktoringu znajdziesz w artykule Faktoring – co to jest i jakie są jego rodzaje?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Może Ci się spodobać